פרופ. אבי הופשטיין

זכה בפרס היוקרתי ביותר שמעניק ארגון החוקרים הבינלאומי בתחום הוראת המדעים, NARST.

פרס על תרומה משמעותית לקידום הוראת המדעים באמצעות מחקר –
The Distinguished Contributions to Science Education Through Research Award


פרופ' ענת ירדן

ברכות לקבלת תואר פרופסור מלא!


פרופ' רון בלונדר

ברכות לקבלת תואר פרופסור חבר!