סמינרים

לא צפויים סמינרים מחלקתיים בחודש הקרוב

פרסים והודעות

הרמת כוסית וארוחת צהרים קלה לרגל ראש השנה, וחניכת בניין ריבשטיין.
19.9.19 |  12:30 | ב'חלל הפתוח' שבבניין ריבשטיין, מכון ויצמן

פתיחת ספריית הוראת המדעים
בניין דואק קומת קרקע

כנסים ואירועים אקדמיים