סמינרים

סמינר מחלקתי פתוח
17.6.19 | 9:00-10:00 | חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי
17.6.19  | 16:00-14:30 | חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים

פרסים והודעות

ברכות לד"ר אוהד לבקוביץ' על קבלת מלגה לזכרו של סרן אבישי בר-נר, תשע"ט
להזמנה לטקס חלוקת הפרס

כנסים ואירועים אקדמיים