סמינרים

סמינר מחלקתי
17.6.19  | 16:00-14:30 | חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי וטקס חלוקת מלגה ע"ש אבישי בר-נר
במלאת 46 שנים לנפילתו
10.6.19 | 14:15-16:00 | באולם אבנר שבמכון ויצמן

סמינר מחלקתי
13.5.19 | 14:30 | חדר הדיונים במחלקה להוראת המדעים

פרסים והודעות

ברכות לחיים אדרי על קבלת פרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן, תשע"ט
להזמנה לטקס חלוקת הפרס

ברכות לאוהד לבקוביץ' על קבלת מלגה לזכרו של סרן אבישי בר-נר, תשע"ט
להזמנה לטקס חלוקת הפרס

כנסים ואירועים אקדמיים

סרטון על המחלקה מכנס היובל

הזמנה לכנס משימטיקה תשע"ט,
23.6.19  | 10:00-16:00 | מכון ויצמן למדע

הזמנה לכנס קהילות מורי הפיזיקה
12.6.19  | 20:00-13:30 | מכון דוידסון