סמינרים

על הקשר בין התרבות והמדע
27.1.20 | 14:30-15:45 | במעבדה 1 של המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי וטקס הענקת הפרס לזכרה של אורלי קפלן ז"ל לשנת תש"פ.
30.3.20 | 14:15-16:30  | באולם שמידט שבמכון ויצמן

תהליכי למידה בסביבות למידה ממוחשבות
27.4.20 | 14:30-16:00 | במעבדה 1 של המחלקה להוראת המדעים

How Teacher's assessment practices change over time
ֻ22.6.20 | 14:30-16:00 | בחדר הדיונים שבבניין מאושר

הודעות

הנכם מוזמנים להתכבד בסופגניות
24.12.19 |  11:00 | במטבחון מאושר, ובמטבחון ריבשטיין

כנסים ואירועים אקדמיים