קבוצת דיון שניה

התוצאות של שני הניסויים מובאות שוב בטבלה הבאה:

מגיבים: (גרם) תוצר: (גרם) חמצן שנשאר בתום התגובה: (גרם)
a: גופרית 10.0  גופרית-חמצנית 20.0 0.0
b: חמצן 10.0
a: מגנזיום 10.0  מגנזיום-חמצני 16.7 3.3
b: חמצן 10.0

התייחסו לשאלות הבאות, ענו עליהן והגישו למורה. אם תקליקו על דמותו
של לבואזייה תקבלו תזכורת מכמה מדבריו.

האם ניתן להבין את התוצאות של הניסוי הראשון לפי תורתו של לבואזייה? הסבירו!

האם ניתן להבין את תוצאות הניסוי השני לפי תורתו של לבואזייה? הסבירו!

האם אתם יודעים להסביר את תוצאות הניסוי השני? כתבו את ההשערה שלכם והסבירו על מה אתם מסתמכים.

Powered by elearningfreak.com

 

הפנייה לחלופה נגישה

חזרההמשך