הקדמה

הלומדות: מחפשי הזהב, התפתחות מודל האטום, אלקטרוליזה של NaCℓ מותך והמסה של NaCℓ במים, פותחו ללווי יחידות ההוראה של התכנית "כימיה במנהרת הזמן" כמפורט במדריך למורה.