כלי הערכה

הטבלה המחזורית במנהרת הזמן

את הקטע הבא ניתן להציג בפני התלמידים ולהמשיך על פי ההנחיות בהמשך..

בבואך לסופרמרקט השכונתי לקנות סבון לשטיפת כלים, אם אתה מכיר את שיטת המיון בסופרמרקט, אינך צריך לשוטט בין כל המדפים, פשוט תגיע לטור שבו מאוחסנים חומרי הניקיון ובתוכו תבחר את האזור בו מצויים החומרים לשטיפת כלים, באזור אחר באותו טור תמצא את הסבונים וכך הלאה.

הכרות עם שיטת המיון בטבלה המחזורית, מאפשרת התמצאות בה, בדומה לסופרמרקט, ונותנת אינפורמציה לגבי תכונותיהם של חומרים. לכן מאפשרת לך לנבא תכונות של חומר שלא הכרת בכיתה על פי מיקומו בטבלה המחזורית.

אם תלמיד מבין את המשפט האחרון ויכול ליישם את הנאמר בו, הרי שהוא מבין היטב את נושא הטבלה המחזורית ככלי עבודה של הכימאי.

בכדי לבדוק האם התלמיד יכול ליישם את התובנה הזו אפשר לפעול בדרך הבאה:

(בכל שלב מוצעות כאן כמה אפשרויות בהתאם לדרכי עבודת המורה, רמת הכיתה והמטרה שלשמה ניתנת המטלה)

 • דרכים אפשריות לבחירת החומר שאת תכונותיו התלמיד צריך לחזות:
  1. המורה יציין את מספרו האטומי של החומר – מתאים למבחן משווה.
  2. המורה ייתן לתלמיד רשימת שמות של חומרים שלא הוזכרו בכיתה והוא יצטרך לבחור אחד מהם (ראה גרסה שניה).
  3. התלמידים יבחרו בעצמם, באופן חופשי, חומר שאינם מכירים.
 • חומרי עזר אפשריים:
  1. טבלה מחזורית בלבד – מתאים למבחן משווה.
  2. טבלה מחזורית וכרטיסי מידע אודות החומרים עליהם למדו בכיתה.
  3. טבלה מחזורית וספר נתונים על כל היסודות.
 • בצוע המטלה
  1. התלמיד מתבקש לציין את תכונות החומר באופן חופשי (ראה גרסה שניה)
  2. התלמיד יציין את תכונות החומר על פי שאלות מנחות כמו:
   מה מצב הצבירה שלו בטמפרטורת החדר?
   האם הוא מוליך?
   האם הוא מסיס במים?
   האם יש לו צבע??
 • מחוון.
  קריטריונים רמת ביצוע נמוכה רמת ביצוע בינונית רמת ביצוע גבוהה
  הגדרת הטור
  הכרות עם תכונות כימיות
  תוספות למידע הנדרש

גרסה שנייה

 1. לפניך הטבלה המחזורית:
  בחר אחד מהיסודות הבאים:
  Xe, Te, Rb, Ni,
  ציין לגבי כל אחד מהם את מירב התכונות שאתה יכול להסיק על פי מיקומו בטבלה המחזורית. הסבר כיצד הגעת למסקנה זו.
 2. מפת מושגים (למורים שהשתמשו במפת מושגים בהוראה בכיתה זו) לפניך המושגים הבאים:
  • טבלה מחזורית
  • שורות (מחזורים)
  • טורים (משפחות)
  • אלקטרוני ערכיות
  • רמות אנרגיה
  • משפחות כימיות
  • מתכות
  • אל-מתכות
  • מוליכות
  • מצבי צבירה בטמפרטורת החדר: מוצק נוזל גז
  • מס' אטומי
  • נסה לבנות מהם מפת מושגים שתשקף היטב את ידיעותיך בהקשר לטבלה המחזורית.

למורה,

חשוב מאד להתנסות בעצמך בבניית מפה כזו לפני הגשת המטלה.
זכור! אין מפה אחת נכונה. יכולות להיות מפות נכונות, שונות משלך.
לכן ההערכה תיערך לפי:
המורה יבחר את מפת המושגים הטובה ביותר בכיתה ולה ייתן 100. לגבי הערכת שאר המפות ננקוט בשיטה הבאה:
הורדת נקודות (לפי החלטה מראש) לפי מספר השגיאות (משפטים לא נכונים). הוספת נקודות למספר הקישורים, עם הדגשה של קשרי רוחב.
הוספת נקודות לפי מספר הרעיונות – במפת מושגים כל שורה אורכית מבטאת רעיון.