הנחיות להוראת הפרק

פרק א' – כימיה סביבנו

מספר שיעורים מומלץ:  3-2

המטרה של פרק היא להראות לתלמידים שהכימיה היא לא רק נחלתם של מכוני המחקר והמדענים, אלא עוטפת אותנו – כימיה סביבנו. על-ידי סדרת ניסויים אותם מבצעים התלמידים יש בכוונתנו לחזור ולחדד מושגים אותם למדו בחטיבת הביניים: מצבי צבירה, חומרים טהורים (יסודות ותרכובות) ותערובות (הומוגניות, הטרוגניות).

כדאי שהמורה יבחר 2 ניסויים ואת שאר הניסויים יפרוס במהלך השנה.

בסיום הפרק ישנה פעילות עם מפת מושגים. כדאי לעבוד בצורה יסודית על פעילות זו, על מנת להקנות לתלמידים את מיומנות בניית מפת מושגים וכן הבנת מפה נתונה.

האתר המלווה את הספר מציע:

בדף הקישורים: קישור לאתרים למידע נוסף.
במאגר הפעילויות: הצעות לניסויים נוספים הקשורים לכימיה בחיי יום-יום.