הערכת עבודה

הקדמה

יש מספר מטרות למשימה, שהתוצר שלה הוא כתיבת עבודה, הן בתחום התוכן והן בתחום המיומנויות. כאשר ניגשים להעריך עבודה כדאי להגדיר מראש (ואף למסור זאת לתלמידים) מהן המטרות בעבודה ספציפית זו.
את הנדרש מעבודה מדעית באופן כללי, אפשר למצוא באתר משרד החינוך בהוראות להערכת עבודות גמר.
אבל, עד שמגיעים להכנת עבודה מדעית צריך לעבור שלבים שונים. מטרתנו בהטלת משימות מסוג זה הייתה להביא את התלמידים בצעדים קטנים אך בטוחים ליכולות של הכנת עבודה תוך כדי למידה של תכנית הקשורה לנושאי הלימוד בכיתה.

הערכת העבודה "האדם מאחורי המדע"

הגדרת המטרות

 1. מטרות בתחום התוכן: היכרות עם תגלית או תיאוריה הקשורה לחקר מבנה האטום.
 2. מטרות בתחום המיומנויות: יכולת חיפוש ומיון של מקורות מידע, פיתוח יכולות קריאה ביקורתית והסקת
  מסקנות רחבות יותר.

מלבד המטרות הספציפיות לעבודה זו, יש כאן כמובן גם פיתוח יכולות של עבודת צוות, פיתוח יכולות תימצות , ניסוח ועריכה, ומיומנות של דרך רישום מקורות המידע. הכלי שיוצג כאן מותאם למטרות הספציפיות כמו גם למטרות הכלליות של הכנת עבודה בקבוצה.
הערה כללית: בעבודות מסוג זה לפעמים ההערכה נעשית לפי הכוונה והמאמץ ולאו דווקא לפי התוצאה. לדוגמא:

 1. אין להשוות בין צורת ההגשה של קבוצה שהייתה לה נגישות למחשב לבין קבוצה שהגישה ידנית, אלא, לפי אמת מידה
  של הרצון להגיע לתוצאה יפה.
 2. השוואה בין מספר מקורות המידע: יש להניח שתלמיד שיעבוד על איינשטין ימצא יותר מקורות, ובקלות רבה יותר, מאשר תלמיד שיבחר בלואי דה ברויי. אנחנו הרי רוצים לעודד את הכיתה להגיע למגוון גדול יותר של מדענים. יש לציין כי, בתחום התוכן חשוב להעריך על פי התוצאה.

מדדי הערכה

על המשקל היחסי של כל סעיף יחליט המורה בעצמו לפי הידע הקודם של התלמידים. בדרך כלל כדאי לתת משקל גדול יותר
לנושאים החדשים. המדדים מסודרים לפי הגדרת המטרות שלנו:

 1. תאור מדויק של התיאוריה שניסח המדען עליו נעשתה העבודה. רצוי לראות שיש כאן ניסוח של התלמידים
  ולא רק העתקת פיסקה.
 2. יכולת ההערכה של התלמיד לתרומת עבודתו של המדען למדע בכלל ולחקר התפתחות האטום בפרט.
 3. מספר מקורות המידע בהם השתמש התלמיד, ובעיקר האם הביא דברים בשם אומרם. כמו כן, יש לבדוק האם רשימת
  המקורות מסודרת לפי ההנחיות שניתנו מראש.
 4. התרומה היחסית של כל תלמיד בקבוצה (אם העבודה נעשתה בכיתה כדאי לעקוב אחרי דרכי העבודה, אם העבודה
  ניתנה כשעורי בית, אפשר לבקש מכל תלמיד לרשום את תרומתו למאמץ הכללי ולצרף דפים אלה לעבודה המוכנה).
 5. המאמץ שהושקע כדי לתת לעבודה צורה אסתטית וברורה (שימו לב! המבחן כאן אינו מבחן התוצאה אלא המאמץ שהושקע).