הנחיות להוראת הפרק

פרק ב' – איך כל זה התחיל?

מספר שיעורים מומלץ:  6

בפרק זה אנו עוקבים באמצעות הלומדה "מחפשי הזהב", אחר התפתחות המודל המדעי החל מתקופת הפילוסופים היוונים ועד למודל האטום על-פי דלטון. הלומדה מהווה חלק מהתקליטור "כימיה במנהרת הזמן". כמו כן, נמצאת הלומדה ברשת, וניתן להיכנס עליה דרך האתר המלווה את הספר. העבודה עם הלומדה יכולה להתבצע  במסגרת שעור כיתתי בחדרי מחשבים או  במסגרת שעורי בית. כמו כן, יתכן כל פתרון לוגיסטי המתאים לבית ספרך.

הלומדה הינה אינטראקטיבית, ומלווה בשאלות עם משוב לתלמיד. התלמיד יכול לענות על השאלות במחשב, לשלוח את התשובות למורה בדואר אלקטרוני, או להדפיסן ולמסור למורה לבדיקה.
הפעלות ממוקדות ללומדה מופיעות בספר.

הלומדה מתמקדת בשתי נקודות עיקריות:

  1. מהו מודל?
  2. האם ניתן להפוך מתכות פשוטות לזהב?

התלמיד מתבקש לענות על השאלה: האם ניתן להפוך מתכות פשוטות לזהב? בהתאם לתשובתו לשאלה זו, נקבע מסלול התקדמותו בלומדה. תוך כדי ההתקדמות במסלול הוא נחשף ל:

  • תפיסתם של היוונים והאלכימאים (העת העתיקה).
  • תחילתה של העת החדשה והכנסת המאפיינים הכמותיים של הכימיה.
  • מודל האטום לפי דלתון.

הערות

  • יש להדגיש שהחוקים הכמותיים: חוק שימור החומר וחוק ההרכב הקבוע, נלמדים דרך הלומדה.
  • מטרתו של ניסוי 6 "שומרי משקל" עמוד 31-32 , היא לבסס וליישם את חוק שימור החומר, להכיר את המושגים מערכת סגורה ופתוחה, ולתכנן ניסוי לצורך בדיקת השערה.
  • פעילויות נוספות עם התקליטור משתלבות בפרקים הבאים של הספר.