הנחיות להוראת הפרק

פרק ד' – הטבלה המחזורית במנהרת הזמן

מספר שיעורים מומלץ:  4-5

הטבלה המחזורית מהווה אחד מכלי העבודה החשובים של הכימאי. מטרות הפרק הן לערוך לתמיד היכרות עם הטבלה המחזורית על מאפייניה השונים (טורים, שורות, מתכות/אל-מתכות, משפחות כימיות וכו'), וכן, להקנות לתלמיד את הבסיס לשימוש בכלי עבודה זה ולגלות את "הכדאיות" בשימוש בו.
הפרק פותח הפעילות העוסקת במיון (להורדת כרטיסי יסודות לחץ כאן). מטרת הפעילות היא להבהיר לתלמידים, שכאשר עורכים מיון לקבוצות, ייתכנו מס' דרכים לעריכת המיון. מיון היסודות לצורך ארגונם בטבלה לא היה טריוויאלי, ובהחלט נדרשו חשיבה, מעוף ואף ניתן לומר אומץ לב. פעילות ממוחשבת סוקרת את התפתחותה של הטבלה המחזורית, ניתן להרחיב פעילות זו באתרי אינטרנט רבים שתוכלו למצוא בעמוד טבלאות מחזוריות באתר מרכז ארצי למורי הכימיה.

מושגים רבים וחשובים נלמדים בפרק, הקפידו להקנות אותם:

 • טורים (משפחות)
 • שורות (מחזורים)
 • יסודות מלאכותיים
 • הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה
 • אלקטרוני הערכיות
 • שמונת הטורים הראשיים
 • מתכות מעבר
 • לנתנידים
 • אקטנידים
 • מתכות/ אל מתכות
 • משפחות כימיות: המתכות האקליות, המתכות האלקליות עפרוריות, הגזים האצילים, ההלוגנים.

בטבלה המחזורית המופיעה בעמוד 69 בספר, מופיעים שלושה יסודות שעדין לא הצליחו ליצור אותם במעבדה, אך מניחים שבעתיד יצליחו ליצור אותם ולכן הכינו להם מקום ונתנו להם שם.

האתר המלווה את הספר מציע:

בדף הקישורים: קישור לאתרים מלווי פעילות ולאתרים לעיון נוסף.
במאגר הפעילויות: הצעות למערכי שעור, ולפעילויות נוספות.    

קלטת וידאו:

"הטבלה המחזורית" מסדרת עולם הכימיה בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

קטעי עיתונות ומאמרים:

הטבלה לא משקרת, חנה ארזי, "הארץ",  6 באפריל 2001
הספר "הטבלה המחזורית" מאת פרימו לוי.