הקדמה כללית

הקווים אשר הנחו את פיתוח התוכנית הם, שהכימיה מהווה חלק מן המדע ולכן אחת
ממטרות-העל של הוראת הכימיה היא הקניית ההבנה של מהות המדע בכלל ושל דרכי
התפתחותו בפרט. תלמידים צריכים לסיים כל שלב בחינוכם המדעי (כימי) בהבנה
של הגורמים המייחדים את המדע ואת התפתחותו. חשוב שהתלמידים יבינו את ההבדל המהותי
הקיים בין מדע לבין אמונה. אנו מצפים כי בר-האוריין יכיר בחשיבתה של סקרנות מדעית,
וידע כיצד מחפש מדען תשובות לשאלות שעל הפרק. אנו מצפים כי בר-האוריין יבין כי
המדע בכלל והכימיה בפרט מהווים חלק חשוב מן התרבות האנושית, ויש בהם מרכיבים
חברתיים, תרבותיים ויישומיים.

פרק מושגים
מבוא: חזית המדע-בחזרה
לעתיד
גילויים והמצאות
כימיה סביבנו תערובת, תרכובת, יסודות, שינוי מצב צבירה
איך כל זה התחיל גילויים והמצאות לאורך הדורות, התפתחות תיאוריות ומודלים
מודל האטום במנהרת הזמן תיאוריות, השערות, מודלים, אטומים, חלקיקים תת-אטומיים, גרעין האטום (פרוטונים, נויטרונים) אלקטרונים, סימול כימי
הטבלה המחזורית
במנהרת הזמן
יסודות, אלקטרונים, היערכות אלקטרונים, סימול כימי, מספר אטומי, מספר מסה, מסה אטומית
חומרים במנהרת
הזמן
תרכובות, יסודות, מתכות, אל-מתכות, קישור, שינויים בחומר מלווים בשינויי אנרגיה, תגובות שונות
רדיואקטיביות-
הרחבה
גרעין האטום, איזוטופים, רדיואקטיביות, תגובות גרעיניות

מה כולל המדריך?

המדריך מאורגן על-פי הפרקים וכולל: המלצות לדפי עבודה, המלצות (מלוות בהנחיות) לצפייה בקטעי וידאו ולקריאת קטעי עיתונות ומאמרים, דרכי הערכה והמלצות לרצפי הוראה.
שאלות, תרגילים ודפי העבודה, ניתן להוריד מהרשת ולהשתמש בהתאם לצורך.

דרכי ההערכה המוצעות הן מגוונות, ותואמות את המדיניות של "חלופות
בהערכת ההישגים". ראשיתו של תהליך פיתוח המדיניות של חלופות בהערכת הישגים היא בהמלצות הועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות (וועדת בן-פרץ), שהמלצותיה אושרו על-ידי שרר החינוך בתשנ"ה. בין היתר המליצה הועדה להעביר חלק מהערכת ההישגים שבמסגרת הבגרות – לסמכות בית-הספר.

כלי ההערכה הם שונים: בחינה (בכתב ובעל-פה), עבודה אישית, ניסויי מעבדה, תפקוד במסגרת קבוצתית, תפקוד שוטף. לכל אחד מן הכלים שבהם בוחרים לעשות שימוש נקבע משקל יחסי מתאים לצורך שקלול ציון סופי. לכלי ההערכה נקבעים תבחינים ברורים לצורך הערכת ההישגים.
גיוון כלי ההערכה יאפשר למורה לבחור את אלו המתאימים לו ולכיתתו. אין הכוונה שהמורה יבחר את כל המטלות או יעריך את כולן.
כמו כן, מוצע לבצע אבחון שליטה והבנת מושגים, "את זה כבר למדנו" (להורדת התבחינים I + II לחץ כאן). מטרת בדיקת הידע המוקדם של התלמידים היא לאפיין את קבוצת התלמידים, ובהתאם לכך,
לתכנן את רצף ההוראה (הדגשים, העמקה, ביסוס מושגים ובחירת ניסויים). מומלץ לערוך בדיקה זו לפני הוראת פרק א' – "כימיה סביבנו". במידה והדבר מתאפשר, רצוי לעבוד על תבחין II במחשב, כדיי שהתלמידים יוכלו לאפיין את החומרים בצורה ברורה יותר בתמונות הצבעוניות.

מספר שיעורים מומלץ

מבוא: 2-3
פרק א: 2-3
פרק ב: 6
פרק ג: 8-10
פרק ד: 4-5
פרק ה: 20
פרק הרחבה: לפי הזמן ולפי ראות המורה