הערכה בפרק המבוא

פרק המבוא נועד לחשוף את התלמידים לתחומים עדכניים בהם עוסקת כימיה.
אין הכוונה ללמד לעומק את הנושאים המוזכרים, כמו כן, אין לדעתנו צורך בהערכה
מדוקדקת לשם ציון אלא להתרשמות בלבד. לכלי הערכה שאנחנו מציעים שתי מטרות:

  1. הצגת הפעילות הקבוצתית נעשית בפני מליאת הכיתה.  מילוי דף ההערכה יכול לתרום לקשב וריכוז של התלמידים במהלך ההצגה.
  2. המורה יכול להתרשם מניתוח דפי התלמידים מהעבודה בקבוצות, מצוותי העבודה ומדרך ההצגה עצמה.

מומלץ שאחרי שהמורה ינתח את דפי ההערכה של התלמידים, המורה יציג בפני הכיתה את תמצית המשוב שלהם, וכן ידריך את התלמידים לגבי מיומנות ההצגה לעתיד.

הערכת עמיתים – היחיד מעריך קבוצה – דף הערכה לתלמיד