ניסוי 6 – קביעת ריכוז ויטמין C

הסברים וטיפים

שאלות מקדימות לניסוי 6 – קביעת ריכוז ויטמין C

קביעת ריכוז ויטמין C – ניסוי ברמה II

להלן הצעה להצגת הוראות לתלמידים לביצוע מיני מחקר בנושא ויטמין C:  חומצה אסקורבית

מקורות ביבליוגרפיים לפעילויות העוסקות בויטמין C

ספרים:

"מזון, תזונה ובריאות" (2002) שמידט-הופפללד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

מקורות אינטרנטיים: