מטרות הפרק

  • הקניית מושגים בנושא חומצות ובסיסים: בסיס וחומצה על-פי ברונסטד-לאורי, תגובות בסיס וחומצה, מים כחומצה וכבסיס, תמיסה מימית חומצית, תמיסה מימית בסיסית, אינדיקטורים (שינוי צבע כתוצאה משינוי רמת pH), pH (איכותי, "סרגל" בלבד), תגובת סתירה, חומצה חלשה, בסיס חלש (מידת ההתפרקות, Ka, Kb – רק כמדד לחוזק הבסיס, החומצה), תמיסת מגן (גישה איכותית), חומצות אורגניות, בסיסים אורגניים, חומצות אמיניות.
  • יצירת זיקה בין תגובות חומצה ובסיס לבין העולם הסובב אותנו: רפואה, גוף האדם, חיי יום יום.
  • פיתוח לומד עצמאי המסוגל לתרום את חלקו לעבודת צוות לצורך ביצוע פרויקט משותף.