מטרות הפרק

  • הקניית מושגים נוספים על חמצון חיזור: דרגות חמצון, איזון תגובה עפ"י דרגות חמצון, דרגת חמצון מינימלית ומקסימלית.
  • יצירת זיקה בין תגובות חמצון חיזור לבין העולם הסובב אותנו: רפואה, כלכלה, חיי יום יום.

יש להקפיד ולהדגיש שהמושג דרגת חמצון הינו גודל תיאורטי שמתאר את המטען היחסי שיש לאטום בחלקיק מסוים, שנועד לעזור בזיהוי תגובות חמצון חיזור ובאיזונן. מומלץ מאוד להדק את הקשר בין דרגת חמצון ומושג האלקטרושליליות.