רשימת מושגים מחייבים לפרק ד'

 • חומצה ובסיס
 • סולם pH
 • תגובות חומצה בסיס
 • סתירה
 • אינדיקטורים לחומצה ובסיס
 • חומצה חזקה, חומצה חלשה
 • בסיס חזק, בסיס חלש
 • קבוע החומצה Ka (ללא חישובים)
 • קבוע הבסיס Kb (ללא חישובים)
 • טיטרציה
 • תמיסת בופר