פעילות נוספת בנושא החמצת ירקות

מטרות:

  • להציג נשימה אנאירובית שבה נוצרת חומצה לקטית.
  • להבין תהליך חמצון חיזור המוכר לתלמידים מחיי יומיום.
  • להכיר גורמים המשפיעים על נשימה אנאירובית.

החמצת ירקות – ניסוי לתלמיד, קובץ להורדה.