מטרות הפרק

הקניית מושגים ראשוניים בנושא חמצון חיזור: חמצון, חיזור, מחמצן, מחזר, חצי תגובה, איזון תגובה עפ"י חצאי תגובות, שורה אלקטרוכימית, קורוזיה.
יצירת זיקה בין תגובות חמצון חיזור לבין העולם הסובב אותנו: רפואה, כלכלה, חיי יום יום.