פרק ד – שמירה על איזון – זה כל הענין!

בפרק זה נכיר את כל המושגים הנדרשים על-פי תוכנית הלימודים החדשה בנושא חומצות ובסיסים (ראו בהמשך):
הקניית המושגים תהא תוך כדי קשר לעולם הסובב אותנו: רפואה, גוף האדם, חיי יום יום.
הפרק פותח בנושא מסגרת העוסק בשמירה על מאזן חומצי בסיסי בגוף האדם. מטרת הקטע לעורר את מודעות התלמיד לחשיבות החומצות והבסיסים והתגובות ביניהם בגופנו. כמו כן, לעורר את הצורך בהבנת מהותן של תגובות חומצה בסיס, על מנת שנוכל להסביר את המתרחש במערכות ההגנה השונות. נושא המסגרת סוגר את הפרק וכולל הסבר על מערכת הבופר העיקרית הפועלת בדם, מערכת הביקרבונאט.
משימות הסיכום לפרק – מטרתן להעמיק ולהרחיב את הידע בנושא חומצות ובסיסים בהקשרים רלוונטיים. הפעלת המשימות תתבצע בקבוצות קטנות ותתבסס על ידע שנרכש בכיתה ועל למידה עצמית של הקבוצה. להלן פירוט נושאי המשימות:

  • "מסע בהרי הרוקי" – על רוק, שיניים ועששת
  • אספירין ומשככי כאבים אחרים
  • אבקת אפיה – כימיה במטבח
  • אמינים- הגנה בפני קרינת השמש
  • אינדיקטורים

המושגים בפרק:

בסיס וחומצה על-פי ברונסטד-לאורי, תגובות בסיס וחומצה, מים כחומצה וכבסיס, תמיסה מימית חומצית, תמיסה מימית בסיסית, אינדיקטורים (שינוי צבע כתוצאה משינוי רמת pH, (pH איכותי, "סרגל" בלבד) תגובת סתירה, חומצה חלשה, בסיס חלש (מידת ההתפרקות, Ka, Kb – רק כמדד לחוזק הבסיס/החומצה), תמיסת מגן (גישה איכותית), חומצות אורגניות, בסיסים אורגניים, חומצות אמיניות.