תוכנית הלימודים החדשה בכימיה

מטרתה המרכזית של תוכנית הלימודים החדשה בהיקף של שלוש יחידות לימוד היא פיתוח אוריינות אצל התלמידים בתחום הכימיה. מטרות על נוספות הן: (מתוך המסמך של תוכנית הלימודים החדשה, משרד החינוך).

 • הכרת הכימיה בחיי היומיום והדגשת הקשר שלה למציאות היומיומית במטרה להפוך אותה לרלוונטית ללומדים.
 • קישור הכימיה לחברה שבה הלומדים מתפקדים כך שייבנה קשר בין הכימיה לנושאים שיש ללומד עניין בהם. לדוגמה: הכימיה בשירות המשטרה, הכימיה בייצור תרופות, הכימיה בתעשיית המזון וכדומה.
 • הכרת הכימיה כמקצוע משיק למקצועות מדעיים נוספים כגון: פיזיקה, ביולוגיה, חקלאות, רפואה, מדעי כדור הארץ והסביבה; וכן: הצגת חשיבות הכימיה כצומת מדעים בין הפיזיקה לביולוגיה, לטכנולוגיה.

נוסף על כך, התוכנית החדשה מציגה מספר עקרונות פדגוגיים:

 • שינוי גישת ההוראה תכנית הלימודים הקודמת בכימיה עודדה את למידת מהות מבנה הדעת של הכימיה. תוכנית הלימודים החדשה בהיקף 3 יח"ל משלבת את גישת ההוראה הקודמת ומוסיפה גישה שעל פיה מלמדים נושאים מרכזיים בהקשר מתאים, כדי להבין את הרעיונות המרכזיים של התחום ודרכם ללמוד את המושגים הנדרשים – הוראה בהקשרים.
 • שימוש במגוון דרכי ההוראה להגברת מוטיבציה ולפיתוח החשיבה וההבנה
  • למידה במעבדה הכימית
  • שימוש במשאבי מידע מגוונים
  • הדמיות ומודלים ממוחשבים
  • מאגרי מידע וחומרי למידה ממוחשבים
  • מישדרים בערוצי המדע וסרטי וידאו
  • מאמרים רלוונטיים מהעיתונות וידיעות מאמצעי תקשורת אחרים
  • שימוש במפת מושגים
  • עריכת פרויקטים ולמידת חקר
 • עקרון הספירליות התלמיד יפגוש ויילמד מושגים כמה פעמים במהלך לימודי הכימיה, הן בחטיבת הביניים, בכיתה יוד, במסגרת 3 יח"ל וביחידות ההשלמה.
 • עקרונות הרלוונטיות והאותנטיות
 • …נקודת מוצא נוספת להתייחסות לנושאי הלימוד המפורטים בתכנית – מבניות החובה והבחירה שעליהן החליטה הוועדה – היא מידת הרלוונטיות והאותנטיות שלהם ללומדים. משמעות הנלמד, הרלוונטיות והאותנטיות שלו בעיני התלמידים אמורות להנחות את המורים גם בבחירת משאבי המידע לסוגיהם, משאבים שבהם ייעשה שימוש במהלך ההוראה…".
  בכתיבת המבנית "כימיה … זה בתוכנו" השתדלנו לבחור תכנים, פעילויות ואסטרטגיות הוראה אשר יהיו בהלימה למטרות התוכנית החדשה. היסוד המארגן הוא סוגיות מרכזיות הקשורות באדם ובסביבתו הקרובה. באמצעות לימוד הסוגיות, יילמדו המושגים והעקרונות המדעיים בכימיה.
  ארגון התכנים הלימודיים בדרך זו מאפשר לדון במושגי יסוד כמה וכמה פעמים במסגרת הלימודים ומהיבטים שונים, ובכך להגביר את מודעות הלומדים לרלוונטיות ולחשיבות של מקצוע הכימיה.
  באתר האינטרנט של האגף לתוכניות לימודים ניתן לעיין במסמך המלא, המפרט את הרציונאל, מטרות, תכנים, עקרונות פדגוגיים ודרכי הערכה בתוכנית הלימודים החדשה.