רשימת מושגים מחייבים לפרק א'

  • תגובת חימצון חיזור
  • חומרים מחמצנים
  • חומרים מחזרים
  • חצי תגובת חיזור, חצי תגובת חמצון
  • חוק שימור המטען
  • שורה אלקטרוכימית
  • שיתוך – קורוזיה
  • הגנה בפני קורוזיה