רשימת מושגים מחייבים לפרק ב'

  • רדיקלים חופשיים
  • אנטיאוקסידנטים
  • דרגות חמצון
  • חומרים מחמצנים
  • חומרים מחזרים
  • איזון תגובות חמצון חיזור בעזרת דרגות חימצון