צפייה מונחית בסרט

הסרטים שייכים לסדרה "עולם הכימיה", בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

מיפוי הסרטים

מיפוי הסרט "מתכות"
זמן בדקות תוכן הערות
0:49-1:23 הקדמה – שאלות לגבי עולם המתכות
1:50-4:00 דוגמאות לשימושים
4:00-10:35 תכונות מתכות: הולכה חשמלית, רקוע וחמצון מתכות, מודל למבנה המתכת חמצון מתכות עם חמצן באוויר. תגובה בין אלומיניום חמצני וברזל
10:35-17:00 הפקת מתכות
הפקת ברזל
הפקת אלומיניום
ניסוי חיזור תחמוצות עם מימן.
חיזור ע"י פחם.
אלקטרוליזה
17:00-23:50 מסגים – סגסוגות: פלדה, מסגים של אלומיניום
23:55-25:16 סיכום
27:06 …. סוף הסרט

מיפוי הסרט "האלקטרון הפעיל"
זמן בדקות תוכן הערות
0-6:20 קורוזיה של ברזל, נחושת ואלומיניום גורמים המסייעים לקורוזיה
דרכים למניעה
6:20-8:30 דוגמאות לתגובות חמצון חיזור
8:30-18:00 כיצד פועל תא אלקטרוכימי סוללות, סוללת ליתיום במיוחד, מצברים
18:00-26:00 אלקטרוליזה ניצול אלקטרוליזה לציפוי, אלקטרוליזה של מים
26:00 …. סוף הסרט
תגובת חימצון חיזור היא זו שגורמת לאלקטרונים לנוע ולהניע.

הסרט " האלקטרון הפעיל"

מתוך הסדרה עולם הכימיה, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
בספר התלמיד מופיעה הפעלה, המשלבת צפייה בסרט שבמהלכה התלמיד נדרש להשלים דוגמאות בתוך מפת מושגים. כמו כן מוצעת פעילות לאחר צפייה שמטרתה העיקרית לחשוף את התלמידים לעולם הסוללות והמצברים.

מטרות הפעילות:

  1. מיקוד הצפייה בסרט – דרך מילוי מפת מושגים
  2. חיפוש מידע
  3. טפול בעולם הסוללות, המצברים והציפוי האלקטרוליטי
  4. יישום החומר הנלמד – דרך הסבר של תהליך

מקורות למטלה "פעילות בעקבות צפייה"

סוללות ומצברים:

  1. כיצד מייצרים תא חשמלי?
  2. כיצד דברים פועלים – סוללות
  3. הכימיה אתגר, פרק שביעי, עמודים 191-197
  4. מיכל צלטנר, כימיה של תאים חשמליים, עמודים 11-33

ציפוי ע"י מתכות:
מיכל צלטנר, כימיה של תאים חשמליים, עמודים 74-76

צפייה בסרט יכולה להיות שיעור חוויתי, אבל אם ברצוננו להשתמש בסרט כדרך הוראה עלינו ליצור תנאים שיביאו את התלמיד לראות בסרט את מה שהתכוונו שיראה.
מתן דף צפייה, שיוערך אח"כ וישמש חלק מהציון הכללי, הוא אחת הדרכים למקד את הצפייה בסרט ולהפיק את מלוא התועלת מהשיעור.

מחוון לפעילות – קובץ להורדה
צפייה מונחית בסרט "האלקטרון הפעיל" – קובץ להורדה

זו הצעה לדרך הפעלה שונה, המשיגה יעדים אחרים, במיוחד בתחום הקניית המושגים הקשורים לקורוזיה.