אסטרטגיות ההוראה בפרק

סיפור מסגרת העוסק בתכונות הנדרשות ממתכת המשמשת לקיבוע שבר בגוף האדם. הפרק פותח בידיעה עיתונאית, המבוססת על מקרה אמיתי. מטרת הקטע לעורר שאילת שאלות, שבחלקן יתמקדו בקשר בין תכונות ותפקוד – תכונות הנדרשות מהמתכת שמאפשרות לה לשמש לקיבוע שבר בגוף האדם. יש לעודד שאילת שאלות בכל התחומים, ולהמליץ לתלמידים למצוא תשובות לשאלות שלא נענה עליהן בפרק. במספר נקודות בפרק חוזרים לסיפור המסגרת. בסוף הפרק יש מידע לגבי שתלים אורטופדיים ומשימת סיכום העוסקת במתכת טיטניום.

עבודה בקבוצות – בניסוי תחרות חיזור, הכתה מתחלקת לקבוצות, כך שכל קבוצה מקבלת מטלה שונה (קבוצות א-ד). מומלץ שכל קבוצה תדווח על תוצאות הניסוי למליאת הכיתה, ובעקבות הדיווח יתנהל דיון בהנחיית המורה. השאלות לדיון בעקבות הניסוי מופיעות בספר התלמיד. הדיון המונחה ע"י המורה ירכז את כל המידע, שכן כל קבוצה מבצעת ניסוי אחר, ובמהלכו יוקנו המושגים העיקריים של הפרק: חיזור חמצון, מחמצן, מחזר, חצי תגובה, איזון תגובה עפ"י חצאי תגובות, שורה אלקטרוכימית. חשוב מאוד להתייחס בדיון לעולם המקרוסקופי בו אנו צופים, ולעולם המיקרוסקופי – חלקיקי המסביר את התצפיות.
אם מסיבות כלשהן, הניסוי לא יכול להתבצע ע"י התלמידים, ניתן לבצעו כהדגמת מורה. ובהעדר מעבדה, ניתן להשיג את מטרות הניסוי בעזרת הפעילות המתוקשבת, שהיא אנימציה ממוחשבת של הניסוי. הפעילות המתוקשבת מובאת להלן.
פעילות מתוקשבת – קובץ להורדה הפעילות במתכונת המוצעת להלן מתאימה לתלמידים שלא ביצעו את ניסוי מס' 1.