אסטרטגיות ההוראה בפרק

הפרק פותח בנושא מסגרת העוסק בשמירה על מאזן חומצי בסיסי בגוף האדם. מטרת הקטע לעורר את מודעות התלמיד לחשיבות החומצות והבסיסים והתגובות ביניהם בגופנו. כמו כן, לעורר את הצורך בהבנת מהותן של תגובות חומצה בסיס, על מנת שנוכל להסביר את המתרחש במערכות ההגנה השונות. סיפור המסגרת סוגר את הפרק וכולל הסבר על מערכת הבופר העיקרית הפועלת בדם, מערכת הביקרבונאט.

במהלך הפרק משולבים ניסויים רבים. מפאת קוצר הזמן, מומלץ לבצע רבים מהם כהדגמת מורה, כי מטרתם הקניית מושגים או תכונות אופייניות לחומצות ובסיסים והם חלק מרצף הוראת המושגים. בקטגוריה זו נכללים ניסויים מס' 9, 10, 11, 13. ניסוי 8 חוויתי ולכן מומלץ שיבוצע על-ידי התלמידים. כך גם ניסוי 12, כהכרות עם טיטרציה כשיטה לקביעת ריכוזים בתגובות חומצה בסיס.

משימות הסיכום לפרק – במקביל להקניית המושגים בנושא חומצות ובסיסים, מומלץ לחלק את הכיתה לקבוצות עבודה, ולחלק את המשימות המופיעות בסוף הפרק, על מנת שלקבוצות העבודה יהיה די זמן להתארגנות וחיפוש מידע הנדרש במשימות. מומלץ לשריין לפחות 4 שעורים בכיתה לעבודה בקבוצות, ואת שאר המלאכה התלמידים יבצעו בבית. כמו כן, כדי שהתלמידים יקבלו תמונה רחבה יותר על נושא חומצות ובסיסים ובהקשרים מגוונים, הצגת הפרויקטים במליאת הכיתה חשובה מאוד. אם הפעלת כל המשימות מקשה על המורה, ניתן לבחור את חלקן. פרטים לגבי ביצוע כל אחת מהמשימות בהמשך.