הצעות לניסויים

הצעה לניסויים מהתוכנית "כימיה בגישה חוקרת"

 • ניסוי מס' 3 – חומרים ביתיים
 • ניסוי מס' 4 – חומרים בשקית
 • ניסוי מס' 10 – צבעי שקיעה
 • ניסוי מס' 21 – תגובה בשקית
 • ניסוי מס' 32 – בנה לך מזרקה
 • ניסוי מס' 36 – חידת החומצות
 • ניסוי מס' 41 – בחרו את המסלול
 • ניסוי מס' 51- כימיה במשורה
 • ניסוי מס' 62 – כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח
 • ניסוי מס' 67 – ניסויים בחומצת לימון
 • ניסוי מס' 74 \ 92 – יד המכשפה I \ יד המכשפה II

הצעה לניסויים ממוזערים מתוכנית המעבדות הממוזערות של אוניברסיטת בר-אילן

 • ניסוי מס' 46 – טיטרציות חומצה בסיס
 • ניסוי מס' 47 – אינדיקטורים לחומצה בסיס
 • ניסוי מס' 48 – קביעת Ka של חומצה.