הרחבת מפת מושגים

מטרת הפעילות:

  • ליצור קשר בין המושגים שנלמדו בפרק א' ובפרק ב'.
  • לארגן את הידע של התלמיד.

ניתן להשמיט מהמפה הקודמת את הדוגמאות כדי לאפשר התמקדות בעיקר.
מפת מושגים לדוגמא

הצעה לניסויי חקר:
הצעה לניסויים ממוזערים מתוכנית המעבדות הממוזערות של אוניברסיטת בר-אילן:
ניסוי מס' 25 – כלור כמחמצן
ניסוי מס' 26 – כלור כמלבין