רשימת מושגים מחייבים לפרק ג'

  • גלוקוז – נוסחה מולקולרית
  • נשימה אירובית – משמעות + ניסוח כולל של התהליך
  • נשימה אנאירובית – משמעות + ניסוח כולל של התהליך בתסיסה כוהלית בלבד
  • ATP , ADP (ללא נוסחת מבנה)
  • הגדרה של חמצון חיזור על פי מספר אטומי מימן וחמצן מכלל האטומים במולקולה, וזיהוי תגובות חמצון חיזור בשיטה זו.
  • אתנול
  • שרשרת חמצון של אתנול בגוף