חיים אבירי ודניאל שמיר
טריגונומטריה
בהתאם לתכנית הלימודים
של ארבע או חמש יחידות לימוד
(גודל הקובץ: 16.5Mb)

דניאל שמיר
הנדסה אנליטית
ספר לימוד לבתי ספר תיכוניים ולתלמידים חיצוניים
(גודל הקובץ: 16.4Mb)

דניאל שמיר
אלגברה, מהדורה מחודשת
הכוללת פרק ע"ד חיצים (וקטורים)
(גודל הקובץ: 48.4Mb)

בנימין אמירה ודניאל שמיר
משואות אלגבריות
ספר ללמוד ולעיין
למתלמד ולמשכיל
חלק א'
(גודל הקובץ: 9.6Mb)

דניאל שמיר
שאלון אלגברי
אוסף בעיות באלגברה
המסודר לפי נושאי לימוד
בצירוף תשובות לבעיות
(גודל הקובץ: 15.3Mb)

חיים אבירי ודניאל שמיר
שאלון טריגונומטרי
מהדורה מורחבת
שלוש יחידות לימוד
(גודל הקובץ: 18Mb)

דניאל שמיר
מבחני חזרה במתמטיקה
(3 יחידות לימוד)
(גודל הקובץ: 17.9Mb)

דניאל שמיר
מבחני חזרה במתמטיקה
(5 ו-4 יחידות לימוד)
חלק ב: חשבון,
דיפרנציאלי ואינטגרלי
והנדסה אנליטית
(גודל הקובץ: 18Mb)

דניאל שמיר
מבחני חזרה במתמטיקה
(5 ו-4 יחידות לימוד)
חלק א: אלגברה,
טריגונומטריה וסטיריאומטריה
(גודל הקובץ: 16.6Mb)