מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 14


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכות משנה:נורית זהבי, עדנה אטקין

שער: חגי עציון

עיצוב: עילית בן-יוסף