מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 7


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: חנה פרל

המערכת: יוסף גיליס, צבי שור

שער: חגי עציון

שרטוטים: יהודה ברבוט

עיצוב: וילמה לוי