דניאל שמיר
מבחני חזרה בפיסיקה
מהדורה תשע-עשרה (1967-1982)
(גודל הקובץ: 16.4Mb)

דניאל שמיר
מבחני חזרה בפיסיקה
מהדורה שביעית (1955-1967)
(גודל הקובץ: 48.4Mb)