שם הפרויקט צוות מוביל
המרכז הארצי למורי הפיזיקה פרופ' ירון להבי, פרופ' עידית ירושלמי
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטיינים פרופ' בת שבע אלון, פרופ' עידית ירושלמי
התפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה במסגרת "קהילות לומדות" פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר סמדר לוי,
אסתר מגן
וידקטיקה פרופ' ירון להבי
מהלכי הוראה למורים לפיזיקה ד"ר אסתר בגנו, אסתר מגן
פטל – פיזיקה פרופ' בת שבע אלון, פרופ' עידית ירושלמי, גב' מיכל ולטר
פיזיקה מחקרית פרופ' עידית ירושלמי
"שער לפיזיקה" למורי כיתות מצוינות בחט"ב פרופ' עידית ירושלמי, ד"ר אלון לנגבהיים
תכנית לימודים בינ-תחומית "מדע חישובי בינ-תחומי" פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרן