כיצד רואים דמות באמצעות ראי?

כאשר מסתכלים בראי (מראה מישורית), רואים דמות הנמצאת מעברו השני של הראי.

כיצד נוצרת דמות זו?

כל נקודה מוארת על העצם שולחת אלומות קרניים לכל הכיוונים.

האור מהעצם מגיע למראה מישורית, וכל אחת מאלומות הקרינה מוחזרת מהמראה על פי חוק ההחזרה: זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה.

המשכי הקרניים המוחזרות מהמראה יוצרים את הדמות הנראית בראי.

כדי לראות בצורה אינטראקטיבית כיצד נוצרת דמות במראה, הקלק על היווצרות דמות במראה מישורית.