יישומון: קריטריון יציבות של מהוד אופטי

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

ביישומון זה מופיעות מראות המהוד, וביכולתך לקבוע את ערכי רדיוסי העקמומיות שלהן (R1,R2).

כמו כן ביכולתך לשנות את אורך המהוד (L).

את מבנה המהוד רואים מתחת לעקומת היציבות, כאשר נקודות בצבע תכלת, מסמנות את מרכזי הכדורים, מהם מורכבות מראות המהוד (רדיוסי העקמומיות של המראות).

המחשב יחשב עבורך את גורמי היציבות (g1, g2), שיופיעו מימין לדיאגרמת היציבות, ויראה לך את מיקום הנקודה (g1,g2) על דיאגרמת היציבות של המהוד האופטי. מימין תופיע הודעה האם המהוד יציב או בלתי יציב.

כאשר הנקודה האדומה נמצאת מחוץ לאזור המסומן (כהה על גרף הרקע), המהוד הוא בלתי יציב.

פעילויות:

  1. תאר והסבר מה קורה ליציבות המהוד, כאשר מגדילים את רדיוס אחת המראות מערכו השלילי הגדול ביותר (100- בהדמיה), עד לערכו החיובי הגבוה ביותר (100+ בהדמיה).
    כיצד מתבטאת התופעה על גרף יציבות המהוד?
  2. עבור ערכים נתונים של R1,R2, מה קורה ליציבות המהוד כאשר משנים את אורך המהוד (L) מערך מינימלי, עד ערך מכסימלי (100 בהדמיה)?