עקיפה בסדק בודד – Single-Slit Difraction

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

This applet shows the simplest case of diffraction, i.e., single slit diffraction.You can change the color of the light by draging or clicking the spectrum selector.

You may also change the width of the slit by dragging one of the sides.
Diffraction is a phenomenon which envolves the bending of waves around obstacles.It's generally guided by Huygen's Principle, which states: every point on a wave front acts as a source of tiny wavelets that move forward with the same speed as the wave; the wave front at a later instant is the surface that is tangent to the wavelets.

If one considers diffraction through a slit, then the properties of the system are wholly dependant on the ratio / W, where is the wavelength of the light and W is the width of the slit.

If one maps the intensity pattern along the slit some distance away, one will find that it consists of bright and dark fringes.

In the middle a central bright fringe can be found, it is the largest bright fringe.

The angle at which the dark fringes occur is given by

נוסחה

As you see, the intensity pattern is determined only by the ratio / W.

Notice the effect of both the slit width and wavelength, by dragging the slit sides and spectrum selector, respectively.

© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
Last modified: June 20, 1997