יצירת דמות על ידי מראה קמורה Image Formation by a Diverging Mirror

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

Move the red object using the mouse. A diverging mirror always forms an upright virtual image. The image appeares on the right of the mirror as a gray arrow.

This applet shows the basics of the Convex Mirror.

The yellow lines represent the three rays of light needed to form the image are as follows:
One comes from the object and travels parallel to the principal axis and therefore appears to originate from the focal point F after reflection from the mirror.
The second ray heads toward F, emerging parallel to the principal axis after reflection.
The third ray travels toward the center of curvature C; as a result it strikes the mirror perpendicularly and reflects back on itself.
The green lines are the virtual rays as they appear to an observer.
The gray lines are light rays.
The red arrow is the object and the gray arrow is the resulting virtual image. You can move the object by either draging it or by clicking to the location of your choice.

© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
Last modified: June 20, 1997