סופרפוזיציה של 2 גלים סינוסואידליים חד ממדיים

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

How to Use this Applet

The two green curves are parallel sinusoidal waveforms that have identical wavelengths, amplitudes, and phases when the applet initializes. The blue sinusoidal waveform at the bottom is the sum of the two green parallel waveforms. You can change the phase of the green sinusoidal waveforms by dragging the circles at the left end of the waveform. You can change the wavelength and the amplitude by dragging the other two circles. The sliders to the right of the waveforms offer alternative means of making similar changes.

To animate the waveforms, click on the animate checkbox, and to stop the animation, click again. In order to change the speed of the animation of the two green waveforms, you can use the sliders on the lower right, but you must halt the animation in order to adjust the speed. Once your speeds are selected, start the animation again. The speeds are actually phase velocity. In other words, when the two green waveforms animate at equal speeds, each one will advance by an equal number of wavelengths during a given amount of time. Therefore, if they are set to the same speed, but different wavelengths, the waveform with the longer wavelength will advance faster than the other one.

Zip File

  • WaveInteraction.zip contains this html page, all class files, and all source code.

Konstantin Lukin: kostik@banet.net

Last modified on January 3, 2000