יישומון: מהלך הקרניים בתוך מהוד אופטי של לייזר

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.
אמצעי ויזואלי המאפשר לראות אם המהוד יציב, או לא, הוא באמצעות שליחת אלומת לייזר מנקודה מסוימת במהוד.

תחילה יש לבחור את הפרמטרים של המהוד (רדיוסי המראות ואורך המהוד).

עבור כל אחת מהמראות, מסמן משולש קטן על הציר האופטי של הלייזר, את מרכז העקמומיות של המראה.

קיימת אפשרות לבחור מראה מישורית באמצעות לחיצה על כפתור אינסוף, המציין רדיוס עקמומיות אינסופי של אותה מראה.

כדי לראות את התקדמות אלומת הקרינה במהוד, עליך למקם את נקודת התחלת האלומה, ולסמן את כיוון התנועה שלה.

מיקום הנקודה, מבוצע באמצעות לחיצה על כפתור שמאל של העכבר.

כיוון התחלת תנועת הקרן, נקבע באמצעות לחיצה על כפתור ימין של העכבר.

המחשב ייחשב את מהלך הקרניים, ותוכלו לראות, האם האלומה נותרת במהוד, או נפלטת ממנו, לכיוון הדפנות הבולעות את הקרינה.

 

כדי לבחון את אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר, ניתן לשנות את מקדם ההחזרה (Reflectivity), של מצמד המוצא (המראה הימנית בהדמיה).

ניתן לבחור את מספר ההחזרות מהמראה, שתעבור האלומה המתקדמת בתוך המהוד (במידה ואינה נפלטת ממנו קודם לכן). בחירה זו מבוצעת באמצעות כפתור צעדים (Steps) המקבל ערכים בין 1 ל 400.

פעילויות:

  1. מצא תנאים של מהוד יציב, והראה שאלומת הקרינה המקבילה הנעה במהוד אכן כלואה בו.
  2. בחן באילו תנאים אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר היא בעלת התבדרות מינימלית. הסבר.