החזרה פנימית גמורה (מלאה) – Total Internal Reflection

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

Move the light beam using the mouse.There is a source of light at the bottom of the lake. The rays from the source reach the surface of the water and continue through the air at a refracted angle, some rays are also reflected back into the water. As you increase the incident angle, more and more rays are reflected into the water. There comes a time when all of the rays are reflected, this happens when the angle of incidence is equal to or greater than the critical angle, which is defined by the ratio of the two indexes of refraction:

sin = nair / nwater ,

where nair and nwater are the indexes of refraction of the air and water, respectively.

Thus, increasing the angle of incidence above the critical angle will result in total internal reflection.

© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
Last modified: June 20, 1997