מינסרה (פריזמה) – שבירה ונפיצה

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.
על המסך מופיעה מינסרה, שזווית הראש שלה (q) ניתנת לשינוי.

ברשותך האפשרות לבחור בין :

 • לייזר הפולט אלומת קרינה צרה באורך גל (צבע) יחיד.
 • מקור אור לבן הפולט אלומת אור מקבילה.

המינסרה בנויה מזכוכית שקופה, וביכולתך לבחור עבורה את אחד מהחומרים המופיעים ברשימה.

מכיוון שבזכוכיות הקיימות, ההבדלים בין מקדמי השבירה של החומר, עבור אורכי גל שונים, הם קטנים, הוספנו גם חומר דמיוני, אשר יש בו הבדלים גדולים בין מקדמי השבירה, עבור אורכי הגל השונים.

הקרינה נשברת בהתאם לחוק סנל במשטחי המינסרה.

יש לזכור כי זוהי הדמיה בלבד, ולכן מופיעות בהדמיה "קרניים" בדידות.

במציאות מורכב האור הלבן מרצף אורכי גל, ולכן ביציאה מהמינסרה, מתקבלת פריסה של אלומת האור לספקטרום צבעים רציף.

בתנאים מסוימים מתקבלת החזרה פנימית גמורה.

הוראות הפעלה:

 1. בחרו את החומר ממנו עשויה המינסרה, מתוך הרשימה.
 2. בחרו את סוג מקור האור מתוך הרשימה.
 3. מקמו את מקור האור בנקודה מסוימת, מימין למינסרה, באמצעות לחיצה על לחצן שמאלי של העכבר. מיקום העכבר הוא המיקום החדש של החללית.
 4. סמנו את נקודת הפגיעה של האלומה במינסרה, באמצעות לחיצה עם הלחצן הימני של העכבר על דופן הזכוכית. כתוצאה מכך, תבוצע ירייה לכיוון זה, ממיקומה הנוכחי של החללית.

הפרמטרים הניתנים לשינוי בהדמיה:

 1. זווית הראש של המינסרה, באמצעות פס הגרירה המסומן.
 2. מקדם השבירה של התווך, ממנו מגיעה אלומת האור למינסרה.
 3. החומר ממנו עשויה המינסרה (מתוך רשימה).
 4. סוג מקור האור (וצבעו).

המערכת תחשב את מסלול האלומה, ותציג אותה לפניך על המסך.

באם ברצונכם לראות את שמות החומרים מהם עשויה המינסרה, ואת מקדמי השבירה שלהם עבור אורכי הגל השונים, הקלק כאן.

פעילות:

 1. תאר מה ההבדלים בין החומרים השונים, עבור זווית מינסרה מסוימת, והסבר ממה הם נובעים.
 2. האם קיים מצב בו עבור תנאים מסוימים על ערכי n1, כדי שהאלומה לא תעבור לצד השני של המינסרה, ללא תלות במיקום בחדר?
 3. האם יכול להיות מקרה (בתנאי ההדמיה), בו הקרינה הנפלטת תוחזר ותיפגע ביורה? (בדוק את תשובתך באמצעות ההדמיה).