משחק סנל

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.
הנך נמצא בחדר הימני של בניין (הנראה במבט על), ועליך לפגוע במטרה הנמצאת בחדר השמאלי.

ברשותך לייזר, הפולט אלומת קרינה צרה, בפולס יחיד בעל אנרגיה גבוהה.

הלייזר טעון לפליטת פולס אחד בלבד !

בין החדרים מפריד קיר אטום, ועמוד גלילי מזכוכית שקופה (n = 1.5), שקוטרו 1 מטר (מופיע כעיגול בתמונה).

קרינת הלייזר אינה יכולה לעבור דרך הקיר האטום, אך יכולה לעבור דרך עמוד הזכוכית. הקרינה נשברת בהתאם לחוק סנל במשטחי הזכוכית.

מטרה: עליך למקם את הלייזר, ולכוונו כך שיפגע במטרה?

 1. תחילה עליך למקם את הלייזר בנקודה מסוימת בחדר הימני, באמצעות לחיצה על לחצן שמאלי של העכבר. מיקום העכבר הוא המיקום החדש של החללית.
 2. אחר כך עליך לסמן את נקודת הפגיעה של האלומה בעמוד הזכוכית באמצעות לחיצה עם הלחצן הימני של העכבר על דופן הזכוכית. כתוצאה מכך תבוצע ירייה לכיוון זה ממיקומה הנוכחי של החללית.

המערכת תחשב את מסלול האלומה, ותציג אותה לפניך על המסך.

רצוי לפני ההרצה לסמן לעצמך את מהלך האלומה מהמיקום שבחרת ועד למטרה, ולהסביר לעצמך את השיקולים לכך.

פעילות:

 1. עבור ערכי n של ברירת המחדל, כאשר היורה והמטרה נמצאים מתחת לקו האמצע (קוטר) האופקי של הכדור, האם עליך לכוון מעל לקו האמצע או מתחתיו? מדוע ?
 2. מהם התנאים על ערכי n כדי שלא תהיה אפשרות לפגוע במטרה, ללא תלות במיקום בחדר?
 3. כמסקנה מפעילות זו, האם בתוך כדור שקוף יכולה להתרחש החזרה פנימית גמורה? אם כן, באילו תנאים?
 4. כאשר n1>>n2 האם תשובתך לשאלה 1 תשתנה? הסבר כיצד, ובדוק את המקרים האפשריים.
 5. כאשר n1 ו n2 שווים, האלומה מתקדמת __________ (השלם את החסר). האם ניתן במצב זה לפגוע במטרה ? הסבר.
 6. האם יכול להיות מקרה (בתנאי ההדמיה) בו הקרינה הנפלטת תוחזר ותיפגע ביורה? (בדוק את תשובתך באמצעות ההדמיה).
 7. השלם את המשפטים הבאים בצורה "אינטליגנטית" :
  כאשר n1<n2 ______________________________________________________.
  כאשר n1>n2 ______________________________________________________.