בליעה ופליטה של קרינה אלקטרומגנטית על ידי אטום – Absorption and Emission of Radiation by an Atom

הערה: במידה ואתם נתקלים בבעיות Security, שאינן מאפשרות להריץ את ההדמיות באתר זה, אנא התייחסו לנתון הבא:

החל משנת 2014, חברת אוראקל, ביצעה עידכון של תוכנת ג'אווה, המותקנת במחשבים. כתוצאה מכך, ההדמיות של אתר זה, אינן ניתנות להרצה במחשב המשתמש, ללא השינוי המוסבר בהמשך.

הוראות לתיקון הבעיה, כך שניתן יהיה בקלות להריץ את ההדמיות, נמצאות בהוראות בעמוד רשימת הדמיות ג'אווה באתר.

בפועל, ביצוע הוראות אלו, מחזיר את המערכת לפעולה, כפי שהייתה נהוגה כברירת מחדל, עד לעדכון ג'אווה זה.

לפני הפעלת כל תכנית ג'אווה, המערכת שואלת את המשתמש, האם הוא מאשר להריץ אותה.

This applet illustrates the absorption and emission of photons by an atom.

An electron revolving around the nucleus may capture an incident photon.Once that occurs, the electron is raised to a higher energy level and thus changes its orbit, to a one with a larger radius.

While being in the excited state, the electron reemits the photon after some time and returns to the ground state.

Note that one can observe the phenomenon involving the emission of the photon and its immediate recapture, upon change of orbit (virtual photon emission).

© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
Last modified: June 20, 1997