היווצרות דמות במראה מישורית

אדם העומד לפני מראה מישורית ומרים את ידו הימנית, מקבל הרגשה שהדמות בראי מרימה את ידה השמאלית.

מכאן נובע המושג המוטעה המופיע במספר ספרי מדע פופולרי שמראה מישורית הופכת ימין שמאל.

אילו הדבר היה נכון, חייבת (מטעמי סימטריה) להישאל השאלה: האם המראה הופכת גם מעלה מטה?

קל להפריך זאת על ידי סיבוב המראה המישורית ב 90 מעלות סביב ציר העובר במרכזה ומאונך לה. מכיוון שלא מתקבל שינוי במראה הדמות לאחר סיבוב המראה, מקבלים שלמראה מישורית יש סימטריה לסיבוב סביב ציר המאונך למראה, ואין המראה המישורית הופכת ימין שמאל.

כדי לתרגל כיצד נוצרת באמת דמות במראה מישורית הקלק כאן.

מה מסקנתך לגבי מה בדיוק הופכת מראה מישורית?

לקבלת התשובה הנכונה הקלק כאן (אחרי שקודם לכן חשבת בעצמך מהי !).

ניסוי מעניין להדגמת הנושא:

רשום מילה זהה על נייר ועל שקף (באמצעות טוש פרמננט).

הסתכל על תמונת דמות המילה במראה המישורית. הסתכל לחוד עבור המילה הרשומה על הנייר ולחוד עבור המילה הרשומה על השקף (על דמות השקף הסתכל דרך השקף למראה). לאנשים מסוימים הדגמה זו עוזרת להבין מה בדיוק הופכת המראה המישורית.

ההסבר לכך הוא שכאשר שומרים על מערכת ייחוס קבועה, אין המראה המישורית הופכת ימין שמאל או מעלה-מטה.

תרגיל חשיבה למתקדמים:

מניחים שתי מראות מישוריות בזווית של 90 מעלות אחת לעומת השניה.

מסתכלים על המראות כאשר קו החיבור של המראות מקביל לאדם המסתכל (אנכי).

  1. מה קורה כאשר מרימים עכשיו את יד ימין?
  2. מה קורה לדמות כאשר מסובבים את קו החיבור של שתי המראות לעומת הציר האופקי (סביב ציר מחבר את העין עם המראה)? הסבר לחוד עבור כל אחד מהמקרים:
    סיבוב ב 45 מעלות, סיבוב ב 90 מעלות, וסיבוב ב 180 מעלות. נמק את הסבריך.
  3. שרטט מהלך 2 קרניים מהצופה למראות וחזרה לעומת שרטוט מקביל עבור מראה מישורית בודדת. מה ההבדלים?
  4. מה הופכת מערכת שתי המראות המישוריות המאונכות זו לזו?