תהליכים בין קרינת לייזר לחומר

כאשר קרינת לייזר פוגעת בחומר יכולים להתרחש 3 תהליכים:

  • החזרה – היכולה להתבצע בשתי צורות:
    • החזרה מסודרתבהתאם לחוק ההחזרה: זווית פגיעה שווה לזווית החזרה.
    • החזרה מפוזרת פיזור האור לכל הכיוונים.
  • העברה – חלק האור העובר דרך החומר לצידו השני.
  • בליעה – חלק האור הנבלע בחומר. רק תהליך הבליעה מעביר אנרגיה מהקרינה האלקטרומגנטית לחומר, ויכול לגרום לעליית הטמפרטורה או לריאקציה כימית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"