שיפורים לריפוי פוטודינמי

כיום מחפשים תרופות המבצעות פעולה דומה, אולם בזמן קצר יותר, וביעילות גבוהה יותר.

לדוגמא: כלורינים ופטאלוציאנינים.

מכיוון שאת התרופה יש להקרין באורך הגל מדויק המתאים לספקטרום הבליעה של התרופה, ברורה עדיפות השימוש בלייזר למטרה זו.

המתאים ביותר הוא לייזר צבע מתכוונן (אשר בדרך כלל שאוב על ידי לייזר ארגון).

ההספק הנדרש תלוי בגודל כתם ההקרנה הנדרש, ומשתמשים בלייזר רציף הפולט קרינה בהספק של וואטים בודדים.

מקרינים למשך מספר דקות, כך שכמות האנרגיה ליחידת שטח היא מסדר גודל של עשרות ג'אולים.

לייזר נוסף היכול להתאים ל"ריפוי פוטודינמי" הוא לייזר זהב, הפולט גם באור אדום (628 ננומטר).

בשנים האחרונות, עם התפתחות לייזרי הדיודה, מנסים להשתמש ל"ריפוי פוטודינמי" בלייזרי דיודה הפולטים אור בתחום הספקטרום המתאים לתרופה.

אורכי הגל הנדרשים ל"ריפוי פוטודינמי" הם בתחום הספקטרום הנראה, ומועברים היטב בסיבים אופטיים.

תכונה זו מאפשרת הקרנת גידולים סרטניים המצויים בתוך חללים פנימיים בגוף כגון: מערכת ההפרשה, המין, הקיבה, וכו'.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"