החשת ריפוי פצעים פתוחים

קיימים פרסומים בספרות הרפואית המתארים הקרנה של פצע פתוח עם לייזר בהספק נמוך, ושיפור משמעותי בזמן ההחלמה של הפצע.

הלייזרים בהם משתמשים הם לייזרי הליום ניאון, או לייזרי דיודה.

מקרינים לפרקי זמן של עשרות דקות מספר פעמים ביממה, למשך מספר ימים.

לא ידוע כל הסבר מדעי למנגנון תהליך החלמה זה, אך נדרש מחקר מדעי מסודר (אובייקטיבי) לפני קבלת או שלילת אפשרות זו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"