שינויים תרמיים הנגרמים לריקמה ביולוגית כתוצאה מהקרנה בלייזר

בתלות בטמפרטורה של הריקמה הביולוגית, מתרחשים בה התהליכים הבאים:

  • עד 600C – הריקמה מתחממת, וכלי דם קטנים מדממים נסגרים.
  • 600C- 650Cקואגולציה של הריקמה.
  • 650C- 900Cהקרשת חלבונים.
  • 900C- 1000C ייבוש (אידוי הנוזלים מהריקמה).
  • מעל 1000Cהתפחמות הריקמה ואידוייה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"