מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 21


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכות משנה: רוחמה אבן, נורית זהבי

גרפיקה: פולינה קרביץ